آموزش ایمنی و آتش نشانی برای پرسنل حفاظت فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان  /آتش نشانی رشت

آموزش ایمنی و آتش نشانی برای پرسنل حفاظت فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان /آتش نشانی رشت


125 رشت- به گزارش خبرنگار تحریریه خبر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت ، کارشناسان آموزش سازمان آتش نشانی با حضور در دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به آموزش نکات ایمنی و آتش نشانی به پرسنل حفاظت فیزیکی آن دانشگاه اقدام نمود

شایان ذکر است: این آموزش با هدف آشنایی پرسنل با نحوه صحیح پیشگیری و مقابله با حوادث ناشی از بی احتیاطی در محیط کار و منزل برای کاهش خسـارات احتمـالی به صورت تئوری و عملی بـرگزار گـردید که قطعا این نوع آمـوزش ها و استمرار آن جهت پیشگیری از خطرات احتمالی و آتش سوزی ها امری مهم و حیاتی است .

همین گزارش حاکی است: در این آموزش ها پرسنل ضمن شناخت انواع خاموش کننده های دستی، نحوه استفاده از آن خاموش کننده ها، شناخت انواع مواد سوختنی و... همچنین اطفای این نوع از آتش سوزی ها را نیز فراگرفتند.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات