ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه در شهرداری مشهد انجام شد

ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه در شهرداری مشهد انجام شد

ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه در شهرداری مشهد انجام شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد "جمال حسن بارانی " با اعلام این مطلب گفت: شهرداری مشهد در کنار ماموریت های اصلی خود به عنوان یک نهاد خدماتی، حجم عظیمی از پروژه های عمرانی را به صورت سالیانه به منظور توسعه و بهبود خدمات رسانی به شهروندان انجام می دهد.
وی گفت: حجم سالیانه پروژه های عمرانی شهرداری مشهد از نظر تعداد و هزینه بسیار زیاد بوده به نحوی که باعث شد تا شهرداری سیستم پیشرفته مدیریت پروژه را مستقر کرده و بهبود مستمر این سامانه در شهرداری انجام می شود.
بارانی در ادامه افزود: به منظور ارزیابی سطح بلوغ مدیریت پروژه شهرداری، طی تابستان سال جاری(۱۳۹۹)، از تعداد ۱۲۰ نفر از همکاران شهرداری در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی، نظرسنجی به صورت الکترونیکی، به عمل آمد که در این نظرسنجی، اجرا و اثربخشی الزامات مدیریت پروژه در قالب ۴۰ سوال از حوزه های دانش مدیریت پروژه مورد سنجش قرار گرفت.
وی در خصوص مهم ترین اهداف اصلی از اجرای ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه شهرداری اظهارکرد: شناسایی نقاط ضعف و قوت مدیریت پروژه در حوزه های اجرایی و بهره بردار شهرداری، اشتراک دانش و تجارب موفق و درس آموخته ها بین حوزه های اجرایی و بهره بردار شهرداری، برنامه ریزی و تعامل جهت برطرف کردن مشکلات و نقاط ضعف حوزه های اجرایی و بهره بردار، استاندارد سازی فرایندهای مدیریت پروژه جزو مهمترین اهداف این طرح می باشد.
مدیرکل برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد اظهار کرد: در حال حاضر، جلسات کارشناسی و دعوت از نخبگان مدیریت پروژه شهرداری برگزار شده و در ادامه اقدامات پیشنهادی دریافت شده در جهت بهبود مدیریت پروژه در حال بررسی می باشد که پس از تایید نهایی بر اساس برنامه زمان بندی در سطح حوزه های اجرایی و ستادی پیاده سازی خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات