تمرکز دومین سامانه بارشی سال آبی جدید در شمال غرب و شرق استان ...

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران از تمرکز دومین سامانه بارشی سال آبی در شمال غرب و شرق استان تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا خانیکی" با بیان این مطلب اظهار کرد: سامانه بارشی ۱۲ و ۱۳ مهر ماه حوضه آبریز سدهای طالقان ، امیر کبیر و لتیان را بیش از بقیه استان تحت تاثیر قرار داد.

وی افزود: ایستگاه شمشک در حوضه آبریز لتیان با ۱۹ میلی متر ، ایستگاه های طالقان و جوستان در حوضه سد طالقان ، به ترتیب با  ۱۵.۴ و  ۱۷.۲ میلی متر ، ایستگاه های سیرا  و نساء در حوضه آبریز سد امیر کبیر با ۱۳.۱ و ۱۷ میلی متر بارندگی، نشان دهنده تمرکز بارندگی بر ارتفاعات استان تهران می باشند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات