تبديل 40 كيلومتر از شبكه هاي سيمي شهرستان نهاوند به ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان همدان، شيرزاد جمشيدي در ديدار با نماينده مردم شهرستان نهاوند در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به قانون جمع آوري برق هاي غيرمجاز كه بر اساس آن براي حاشيه شهرها به مدت 3 سال اجازه واگذاري برق غيردائم وجود داشت، اظهار داشت: طبق اين قانون طي سه سال دستگاه هاي ذيربط مكلف به تعيين تكليف سازه ها و بناهاي احداث شده بودند.
وي افزود: با توجه به گذشت سه سال، برداشتي با عنوان اتمام زمان واگذاري انشعاب استنباط شده كه اين موضوع باعث ايجاد نارضايتي در اين مناطق و افزايش استفاده از برق غيرمجاز شده است كه درخواست پيگيري آن را در مجلس شوراي اسلامي داريم.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان در ادامه با اشاره به اجراي طرح برق اميد عنوان كرد: با اجراي اين طرح هزينه هاي برق مشتركين كم مصرف مشمول تخفيف 100 درصدي و مشتركين خوش مصرف نيز شامل تخفيفات كاهش مصرف مي شود.
وي تصريح كرد: با اجراي اين طرح اميدواريم مشتركين پر مصرف خانگي به دو گروه خوش مصرف و كم مصرف بپيوندند كه اين امر علاوه بر اينكه به سود مشترك بوده در مديريت مصرف انرژي و عدم ايجاد نيروگاه ها با هزينه هاي بالا نيز مؤثر است.
جمشيدي با بيان اينكه از سال 92 تا 98 معادل 9 ميليارد تومان از محل اخذ عوارض ساليانه، براي توسعه و اصلاح شبكه هاي روستايي در سطح شهرستان نهاوند هزينه شده است، گفت: در سال گذشته از محل تملك اعتبارات استاني 600 ميليون تومان براي بهسازي شبكه ها در نهاوند اجرايي شده است.
وي يادآور شد: با عملكرد مناسب مديريت و پرسنل مديريت برق نهاوند معادل 8 ميليارد تومان از اعتبارات ابلاغي در اين شهرستان جذب شده است.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان با اشاره به هزينه كرد يك ميليارد و 400 ميليون تومان براي اصلاح و توسعه شبكه روستايي نهاوند از محل بند «ج» عوارض ساليانه عنوان كرد: در طول سال گذشته 40 كيلومتر از شبكه هاي سيمي شهرستان به كابل خودنگهدار تبديل شده است كه خوشبختانه اين امر باعث كاهش سرقت هاي شبكه اي و كاهش تلفات شده است.
جمشيدي با اشاره به ظرفيتي كه شهرستان نهاوند براي حضور سرمايه گذاران در بخش انرژي هاي نو (خورشيدي و CHPها و...) دارد، گفت: ما نيز آمادگي عقد قراردادهاي تضميمي 20 ساله براي خريد انرژي از سرمايه گذاران را داريم.
وي با بيان اينكه وصول مطالبات در استان همدان بيش از 100 درصد است، افزود: اين رقم در نهاوند 92 درصد است كه مشاركت در پرداخت هزينه هاي برق مصرفي باعث افزايش درآمد براي شهرستان و در نتيجه ارائه خدمات مطلوب تر خواهد بود.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان همدان تصريح كرد: در محدوده شهرستان نهاوند روستاي بالاي 10 خانوار بدون برق نداريم و خوشبختانه 100 درصد جمعيت شهري و روستايي شهرستان از نعمت اين انرژي پاك برخوردار هستند.
* جذب سرمايه گذاران بيشتر نيازمند افزايش زيرساخت ها در شهرستان
نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسلامي نيز در ادامه ضمن تقدير از مجموعه شركت توزيع برق استان و شهرستان اظهار داشت: هر كجا كه نياز به خدمات رساني و كمك مضاعف در شهرستان داشتيم شركت توزيع برق پيشگام بوده است.
عليرضا شهبازي عنوان كرد: اين پاي كار بودن مجموعه توزيع برق جز با حساسيت و همدلي پرسنل اين شركت ميسر نمي شود.
وي با بيان اينكه براي جذب سرمايه گذاران بيشتر نيازمند افزايش زيرساخت ها در شهرستان هستيم، گفت: در اين راستا براي ساخت پست هاي 63 و 230 كيلوولت پيشنهادي از برق باختر پيگيري خواهم كرد.
*بازديد از 2450 لوازم اندازه گيري مشتركين در نهاوند
مدير توزيع نيروي برق شهرستان نهاوند نيز با ارائه گزارشي از عملكرد اين مديريت اظهار داشت: طي سال جاري اقدامات خوبي در راستاي تأمين و پايداري برق مشتركين با توجه به انجام مانورهاي جهادي و برنامه ريزي هاي مدون ابلاغي شركت انجام شده است.
منصور ذاكري با اشاره به بازديد 16 هزار لوازم اندازه گيري مشتركين در سال 98 گفت: در 6 ماهه سال جاري نيز 2 هزار و 450 مورد بازديد داشتيم كه همين عامل باعث جلوگيري از هدررفت 7 ميليون كيلووات ساعت انرژي در شهرستان نهاوند شده است.
وي يادآور شد: با اقدامات پيك سايي و با برنامه ريزي و اقدامات پيشگيرانه و مديريت مصرف توانستيم پيك امسال را در شهرستان كنترل كنيم.
مدير توزيع نيروي برق شهرستان نهاوند عنوان كرد: در حوزه وصول مطالبات نيز سال 98 حدود 75 درصد وصول داشتيم كه طي 6 ماهه نخست سال 99 اين رقم به 92 درصد افزايش يافته است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات