۱۹ تن آسفالت برای لکه‌گیری چهار مسیر حوزه شهرداری منطقه ۲

۱۹ تن آسفالت برای لکه‌گیری چهار مسیر حوزه شهرداری منطقه ۲

به گزارش شهریار، نواحی سه گانه خدمات شهری منطقه برای سهولت تردد شهروندان از معابر شهری سطح حوزه و جهت لکه گیری ۴ مسیر این منطقه، از ۱۹ تن آسفالت استفاده کردند.

در این اقدام، کارگران خدمات شهری منطقه برای تسهیل عبور شهروندان ساکن در شهرک پرواز چندین نقطه از مسیر اصلی این شهرک را لکه گیری آسفالت کردند.

همچنین در تلاشی مشابه مسیر اصلی جاده باسمنج هم چاله زدائی آسفالت شد.

نیروهای خدمات در فعالیتی دیگر اقدام به لکه گیری قسمتی از خیابان شهید صادقی گلشهر و خیابان باختر ولیعصرجنوبی کرده و تلاش مضاعفی را بکار بستند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات