خودتحریمی در بودجه شهرداری

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که در مناطق مختلف شهر تهران و سایر شهرها ظرفیت‌های قابل توجهی برای ایجاد درآمد پایدار وجود دارد اما از آنجا که در بسیاری از موارد بعضا دیده می‌شود که پروژه‌های شهری به جای واگذاری به متخصصان بخش خصوصی از سوی اشخاص و گروه‌های فاقد توان مالی و تخصص فنی کافی یا عوامل غیرمتخصص وابسته به بدنه مدیریت شهری انجام شود، عمدتا پیشرفت مطلوبی در روند اجرای این پروژه‌ها و همچنین درآمدزایی از محل آنها به نفع شهر و برای تامین هزینه‌های شهر حاصل نمی‌شود. در واقع اصراری که در برخی موارد به در دست گرفتن و اجرای امور شهری به خصوص اجرای پروژه‌ها و عملیات ساخت و بهره‌برداری از آنها از سوی گروه‌های فاقد تخصص و توان مالی کافی وجود دارد موجب ایجاد نوعی خودتحریمی در بودجه شهرداری می‌شود به این معنا که پروژه‌هایی که می‌توانست اجرای درست آنها به نفع شهر و ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات