اوج گیری نرخ بیکاری ژاپن

اوج گیری نرخ بیکاری ژاپن

نرخ بیکاری ژاپن به سه درصد رسید.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات