تکریم و معارفه مدیر دفتر فنی انتقال برق منطقه‌‌ای یزد

تکریم و معارفه مدیر دفتر فنی انتقال برق منطقه‌‌ای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، در این نشست ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت ضمن قدردانی از زحمات و تلاش خستگی ناپذیر احمد کردستانی مدیر سابق دفتر فنی انتقال شرکت، از استفاده از روش فراخوان برای گزینش مدیر جدید دفتر فنی انتقال خبر داد.

اسدی هدف از به کار گیری این روش را کاهش احتمال خطا در انتخاب مدیران و استفاده از خرد جمعی به جای تصمیم گیری یک فرد عنوان کرد و افزود: در این روش شرکت معیار‌های خود را برای رشد و ارتقای کارکنان بیان می‌کند و روند رشد کارمندان و مدیران را نشان می‌دهد.

وی در توضیح روند برگزاری این فراخوان خاطرنشان کرد: در اولین گام پس از در نظر گرفتن تمامی شرایط برای مدیر جدید دفتر فنی انتقال به ۱۹ کاندید رسیدیم و پس از دریافت برنامه ۱۵ نفر و ۱۵ طرز فکر متفاوت در این میان باقی ماندند.

اسدی ادامه داد: پس از بررسی دقیق معاونین و انجام مصاحبه‌های متنوع ۳ فرد منتخب این لیست معرفی شدند و پس از انجام بررسی‌های لازم، سیف الله افضلیان تبار به عنوان مدیر دفتر فنی امور انتقال شرکت برق منطقه‌‌ای یزد معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، در این نشست ابوالفضل اسدی مدیرعامل شرکت ضمن قدردانی از زحمات و تلاش خستگی ناپذیر احمد کردستانی مدیر سابق دفتر فنی انتقال شرکت، از استفاده از روش فراخوان برای گزینش مدیر جدید دفتر فنی انتقال خبر داد.

اسدی هدف از به کار گیری این روش را کاهش احتمال خطا در انتخاب مدیران و استفاده از خرد جمعی به جای تصمیم گیری یک فرد عنوان کرد و افزود: در این روش شرکت معیار‌های خود را برای رشد و ارتقای کارکنان بیان می‌کند و روند رشد کارمندان و مدیران را نشان می‌دهد.

وی در توضیح روند برگزاری این فراخوان خاطرنشان کرد: در اولین گام پس از در نظر گرفتن تمامی شرایط برای مدیر جدید دفتر فنی انتقال به ۱۹ کاندید رسیدیم و پس از دریافت برنامه ۱۵ نفر و ۱۵ طرز فکر متفاوت در این میان باقی ماندند.

اسدی ادامه داد: پس از بررسی دقیق معاونین و انجام مصاحبه‌های متنوع ۳ فرد منتخب این لیست معرفی شدند و پس از انجام بررسی‌های لازم، سیف الله افضلیان تبار به عنوان مدیر دفتر فنی امور انتقال شرکت برق منطقه‌‌ای یزد معرفی شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات