دبیر و اعضاء کمیته تحقیقات و فناوری شرکت منصوب شدند

با صدور ابلاغی از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل دبیر و اعضاء کمیته تحقیقات و فناوری شرکت منصوب شدند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این ابلاغ «مهندس امیرهوشنگ موسوی» رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت را به عنوان دبیر و عضو کمیته تحقیقات و فناوری شرکت منصوب کرد.

در متن ابلاغ دبیر و عضو کمیته تحقیقات و فناوری شرکت که به امضای مهندس عباس جنگی مرنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل رسیده، آمده است : «در اجرای آیین نامه مدیریت و راهبری تحقیقات و فناوری در شرکت های تابعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و به منظور راهبری سیاست ها و راهبردهای پژوهشی شرکت هماهنگ با سیاست های بالادستی و همچنین جهت نظارت بر پیاده سازی اهداف آیین نامه مذکور، بدینوسیله به عنوان عضو و دبیر کمیته تحقیقات و فناوری شرکت منصوب می شوید تا با همکاری سایر اعضا و زیر نظر اینجانب جهت تحقق اهداف عالیه شرکت برنامه ریزی و اقدام نمایید . »

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات