جلسه بررسی روند مطالعات و پیشرفت کار طرح مطالعات تجهیز نقاط مصرف

جلسه بررسی روند مطالعات و پیشرفت کار طرح «مطالعات و طراحی تجهیز نقاط مصرفبه ابزار یا سازه های های اندازه گیری در منابع آب سطحی منشعب از رودخانه های اولویت دار استان اردبیل» امروز صبح بیست و نهم مهرماه با حضور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل برگزار گردید.

در این جلسه که جانشین معاون حفاظت و بهره برداری، نماینده مجری طرح و مهندسین مشاور آبگستران میهن بعنوان مشاور طرح نیز حضور داشتند، گزارشی از روند مطالعات طرح و اقدامات صورت گرفته توسط مشاور ارائه گردید.

در ادامه این جلسه پس از تبادل نظر اعضای جلسه، موارد مهم توسط معاون حفاظت و بهره برداری شرکت جمع بندی و مقرر گردید در ادامه و تکمیل مطالعات مد نظر قرارگیرد.

طرح"مطالعات و طراحی تجهیز نقاط مصرفبه ابزار یا سازه های های اندازه گیری در منابع آب سطحی منشعب از رودخانه های اولویت دار استان اردبیل" با هدف مدیریت بهینه، کنترل و ساماندهی برداشت ها و جلوگیری از اضافه برداشت ها و تضییق حقوق حقابه داران پایین دست در 298 مورد سردهنه انهار سنتی موجود بر روی 14 رودخانه الویت دار استان در بازه‌ای به طول 235 کیلومتر در قالب طرح ملی" تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری و ارتقاء ایمنی و پایداری سدها" در دست مطالعه بوده که با تکمیل مطالعات و اجرای آن امکان کنترل و اندازه گیری میزان آب ورودی از رودخانه ها به انهار سنتی فراهم خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات