راه اندازی سیستم مکانیزه تعیین عوارض تابلوهای مشاغل

راه اندازی سیستم مکانیزه تعیین عوارض تابلوهای مشاغل

به گزارش شهریار، طراحی این سامانه با در نظر گرفتن لزوم تسهیل در امور مربوط به تشکیل پرونده و همچنین وصول عوارض تابلوهای تبلیغاتی واحدهای صنفی در تبریز صورت گرفت. پرونده تمامی تابلوها مربوط به اصناف و کسبه شهر تبریز تشکیل و به صورت مکانیزه در نرم افزار ثبت و ذخیره شدند.

در پی آن و برای اولین بار از زمان تاسیس سازمان زیباسازی سابق، فیش های مربوط به عوارض این تابلوها به صورت مکانیزه تولید و توزیع شده اند.

افزایش بهره وری در سرمایه و نیروی انسانی، شفافیت، مشخص شدن حق و حقوق شهروندان، دقت و سرعت در محاسبه و تعیین عوارض تابلوهای اصناف و کسبه از جمله نتایج راه اندازی این سیستم است.

همچنین این اقدام، گامی برای استقرار شهر الکترونیک و ارتقای نظام شفاف اداری محسوب می شود.

در عین حال، با راه اندازی این سامانه اطلاعات مربوط به این محاسبات نیز به صورت شفاف در دسترس مالکین محترم واحدهای صنفی قرار خواهدگرفت .

همچنین سازمان ها و اشخاص معاف از عوارض تبلیغات نیز در نتیجه راه اندازی سامانه، قابلیت دسترسی و اطلاع از معافیت عوارض مشمول را خواهند داشت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات