شهرداری مشهد با اختصاص زمین و منابع در حال رفع دغدغه ساکنان حاشیه شهر ...

شهرداری مشهد با اختصاص زمین و منابع در حال رفع دغدغه ساکنان حاشیه شهر ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات