کسب سه دوره رتبه برتر ورزش همگانی توسط شهرداری مشهد

کسب سه دوره رتبه برتر ورزش همگانی توسط شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات