معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير؛سالانه به ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ، هفتمين كنفرانس بين المللي ترانسفور ماتور امروز پنجشنبه  اول آبان آغاز به كار كرد.

دكتر مصطفي رجبي مشهدي در اين كنفرانس كه به صورت مجازي برگزار شده بود گفت: تا پايان امسال به طور متوسط ماهانه يكهزار مگاولت آمپر ترانس وارد مدار مي شود.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير در افتتاحيه اين رويداد، خاطرنشان كرد: نياز به توسعه سالانه حداقل 9000 مگاولت آمپر ترانس انتقال و فوق توزيع در كشور وجود دارد.
دكتر رجبي مشهدي در خصوص اهداف و ضرورت هاي مديريت دارايي هاي فيزيكي ترانسفورماتورهاي قدرت
گفت: اين نوع مديريت شيوه ها و فرآيندهاي خاصي را شامل مي شود كه از طريق آن ها دارايي ها، هزينه ها، ريسك ها و عملكرد آنها در طي چرخه عمر دارايي ها با هدف تحقق برنامه استراتژيك سازماني به طور بهينه و پايدار بهره برداري و اداره مي شود.
وي ادامه داد: كاهش حوادث و تداوم فرايند توليد تا مصرف، كاهش سرمايه گذاري و استفاده بهينه از سرمايه ها كاهش هزينه ها و افزايش درآمد جلوگيري از فرسودگي زودرس و افزايش طول عمر تجهيزات در اين نوع مديريت دنبال مي شود.

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير اظهار داشت: هم اكنون  حدود 65 ترانس با ظرفيت 2820 مگاولت آمپر  با عمر بالاي 50 سال و 255 ترانس با ظرفيت 15231  مگاولت آمپر با عمر بين 40تا 50 مگاولت آمپر در كشور وجود دارد.
رجبي مشهدي ياداور شد: با پايش دقيق و تعميرات بهينه مي توان نرخ خرابي ترانسفورماتور هاي با عمر بالا را كاهش داد.
وي همچنين در خصوص وضعيت بارگيري پست هاي انتقال نيز اظهارداشت: هم اكنون 29درصد از كل ظرفيت ترانسفورماتور ها با  بيش از 70درصد ظرفيت اسمي و 18درصد از كل ظرفيت ترانسفورماتور ها، با  كمتر از 40درصد ظرفيت اسمي بارگيري مي شود.
رجبي مشهدي خاطرنشان كرد:با جابه جايي تنها نيمي از اين ظرفيت، 1950ميليارد تومان صرفه  اقتصادي نصيب كشور خواهد شد.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير همچنين در خصوص هوشمندسازي  ترانسفورماتورها نيز گفت: با هوشمندسازي شبكه و اتوماسيون و بكارگيري حفاظت ويژه مي توان افزايش ضريب بهره برداري  تجهيزات موجود و مديريت دارايي را پيگيري كرد.
رجبي مشهدي همچنين با اشاره به
محدوديت سرمايه، روند فرسودگي و پيري تجهيزات اذعان كرد: با وجود همه اين چالش ها، نياز به سرمايه گذاري جديد جهت پاسخگويي به نياز مصرف با رويكرد نوين مديريت دارايي اجتناب ناپذيراست.
وي تاكيد كرد: روند نگهداري ترانسفورماتورهاي قدرت نيز بايد  از وضعيت سنتي به مكانيزه و هوشمند تغيير يابد.
برپايه اين گزارش، در افتتاحيه اين كنفرانس همچنين  آرش آقايي فر اضافه دبير اين رويداد گفت : از بين 125مقاله ارسال شده به دبيرخانه كنفرانس، 22مقاله پذيرفته و ارائه مي شود.
وي همچنين با اشاره توانمندي ايران در زمينه ساخت و تعميرات انواع ترانسفورماتور قدرت و توزيع گفت: متاسفانه به دليل تحريم ها قادر به استفاده از بازار بين  المللي نيستيم و محدود به داخل كشور شده ايم.

وي ادامه داد: متخصصان ايراني  ايران به فناوري توليد و بازسازي انواع ترانسفورماتورهاي توزيع و قدرت برق دست يافته و از اين نظر جزو متخصصان برگزيده در منطقه محسوب مي شوند.
دبير اين كنفرانس اظهار اميدواري كرد: برگزاري اين رويداد بتواند در توسعه اين صنعت و ارائه راهكارهايي براي رفع چالش هاي پيش رو، مفيد واقع شود.
آقايي فر خاطرنشان كرد: با ارائه بازخورد حاصل از مقالات و تبادل تجربيات دوره هاي پيشين كنفرانس به سازندگان ترانسفورماتور، سعي در انتقال دانش فني و تجربيات بهره برداران به سازندگان شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات