افتخار قیچی این ربان نصیب چه کسی شد؟

افتخار قیچی این ربان نصیب چه کسی شد؟

پروژه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی مسکن مهر که نفس دو دولت را در بخش زیرساختها گرفت در شرایطی روزهای پایانی خود را طی می کند که سهم دولت قبل از تحویل واحد ۶۹۰ هزار و سهم دولت فعلی یک میلیون و ۳۵۵ هزار واحد است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات