دورکاری در جهان بیشتر می شود

دورکاری در جهان بیشتر می شود

بخش بزرگی از شرکت ها از افزایش بهره وری خود در زمان دورکاری خبر داده اند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات