انعقاد 108 قرارداد مشاوره ای و پیمانکاری در شرکت آب منطقه ای...

انعقاد 108 قرارداد مشاوره ای و پیمانکاری در شرکت آب منطقه ای...

سرپرست دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در شش ماهه اول سال جاری، یکصد و پنجاه و سه مناقصه اعم از استعلامی، فراخوان، مزایده، محدود و... برگزار شد که یکصد و دوازده مناقصه مربوط به پروژه‌های پیمانکاری و چهل و یک مناقصه ، مشاوره‌ای بوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان ، مهندس تقی میردیلمی اظهار کرد: از این تعداد مناقصه‌ای که برگزار شده است، حدود 80 قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری و 28 قرارداد مشاوره‌ای منعقد گردیده است که مبلغ کل پیمان‌های منعقد شده پیمانکاران بالغ بر هشتصد و پنجاه و نه میلیارد ریال و مشاوران بالغ بر یکصد و بیست و چهار میلیارد ریال می باشد.

سرپرست دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای گلستان در ادامه افزود: از مهم ترین قراردادهای منعقده ، مربوط به مناقصه عملیات آبرسانی به زون‌های 2 شهرستان آزادشهر و 4 شهرستان رامیان به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال و مناقصه عملیات زهکشی اراضی اولویت‌دار استان گلستان اولویت ۳ ناحیه عمرانی۲ به مبلغ سیصد و بیست و چهار میلیارد ریال که بصورت فراخوان ارزیابی کیفی برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات