برگزاری جلسه کمیته سرمایه انسانی در شرکت آب منطقه ای زنجان

اولین جلسه کمیته سرمایه انسانی شرکت در سال 99 با حضورمهندس اسماعیل افشاری رئیس کمیته و مهندس حسین مهدی نژاد ،دبیر کمیته و جمعی از معاونین و مدیران شرکت با دستورکار بررسی درخواست واحدهای مختلف در خصوص نیروی انسانی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، در این جلسه مهدی نژاد،معاون منابع انسانی،مالی و پشتیبانی و دبیر کمیته سرمایه انسانی شرکت با ارائه پاورپنت در مورد نیروی انسانی شاغل درشرکت آب منطقه ای زنجان به تفکیک معاونت ها و واحد ها پرداخت و اظهار داشت:ساماندهی وضعیت موجود نیروی انسانی باید با در نظر گرفتن همکارانیکه درآینده بازنشسته خواهند شد و افرادی که از طریق آزمون جذب شدند برنامه ریزی گردد.

وی، افزود :با درخواست واحدها بعد از بررسی توانایی افراد و تبادل نظر،  به ساماندهی افراد کلیدی در این پستها و جبران کمبود نیروی انسانی اقدام خواهد شد.

مهندس افشاری ،مدیرعامل شرکت و رئیس کمیته سرمایه انسانی ضمن تایید نظرات واحدهای درخواست کننده ، نسبت به ساماندهی و جابجایی نیروی انسانی تاکید نمود.

رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای زنجان، با اشاره به اهمیت تخصص نیروی انسانی، گفت:بزودی شاهد اقدامات کمیته سرمایه انسانی در راستای شایسته گزینی خواهیم بود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات