دکتر یزدانی رئیس سازمان نظام مهندسی همدان باقی ماند

دکتر یزدانی رئیس سازمان نظام مهندسی همدان باقی ماند


با برگزاری انتخابات اعضای هیات رییسه  سال سوم دوره هشتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان، اعضای هیات رییسه این سازمان انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان، در جلسه هیات مدیره رای گیری انتخاب اعضای هیات رییسه در سومین سال فعالیت هیات مدیره دوره هشتم انجام شد.

به اتفاق آرا اعضای هیات رییسه دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان برای سومین سال فعالیت انتخاب شدند.

این اعضا به شرح ذیل است:

دکتر یزدانی رئیس سازمان
مهندس نقیبی نایب رئیس اول
مهندس توکلی نایب رئیس دوم
مهندس فرهادی دبیر هیات رئیسه
مهندس حیدری خزانه دار
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات