تدوین نقشه جامع موسیقی و توسعه پایدار روستایی ملل راه ابریشم

تدوین نقشه جامع موسیقی و توسعه پایدار روستایی ملل راه ابریشم

، روز پنجشنبه اول آبان جلسه همفکری و بررسی همکاری مشترک در زمینه پروژه‌های پیشنهادی به شکل ویدئوکنفرانس با حضور محمدمهدی مظاهری دبیرکل کمیته ملی اسکان بشر ملل متحد، و مرکز موسیقی شرق در ایران و برخی از اندیشمندان این عرصه برگزار شد. با هزاران کاربر در حوزه اقتصاد و کارآفرینی الکترونیک آموزشی، زبان، موسیقی و گردشگری روستاها و شهرهای ملل راه ابریشم با حمایت کمیته ملی اسکان بشر از دیگر موارد مورد توافق، جهت همکاری طرفین این نشست بود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات