آسفالت همه معابر خاکی مصوب منطقه پنج تا پایان سال جاری/ انجام ۸۹ درصد ...

آسفالت همه معابر خاکی مصوب منطقه پنج تا پایان سال جاری/ انجام ۸۹ درصد ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات