پاکسازی بیش از ۶۰ هزار مترمربع دیوارنویسی و برچسب های تبلیغاتی طی ۷ ...

پاکسازی بیش از ۶۰ هزار مترمربع دیوارنویسی و برچسب های تبلیغاتی طی ۷ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات