پیگیری پلمب انبارهای باربری غیر مجاز اطراف پایانه امام رضا(ع) از طریق ...

پیگیری پلمب انبارهای باربری غیر مجاز اطراف پایانه امام رضا(ع) از طریق ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات