مهندس شهروز قنبری به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز انتخاب شد

مهندس شهروز قنبری به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز انتخاب شد

یکصدیمین جلسه هیات مدیره سازمان روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۹۹ با حضور مهندس بنی هاشمی به عنوان نماینده اداره کل راه شهرسازی و با دستور انتخاب هیات رییسه سال سوم این دوره در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهندس صنوبر ریاست وقت سازمان ضمن تشکر از همه اعضای هیات مدیره و هیات رییسه برای همکاری در طی این دوره تشکر کرد و خواستار استقرار هیات رییسه سنی برای برگزاری انتخابات هیت رییسه سال سوم شد.
بعد از آن مهندس هوشنگ کاتب احدی بعنوان رییس سنی جلسه و مهندس علیرضا صنوبر به عنوان منشی جلسه مستقر شدند .در ادامه نوبت به رای گیری در خصوص نحوه رای گیری و سپس معرفی کاندیداهای پست های مختلف رسید.

در ادامه و پس از اعلام کاندیداتوری، با رای اعضای هیات مدیره سازمان آقای مهندس شهروز قنبری به عنوان رییس سازمان برای یک دوره یکساله انتخاب شد.همچنین آقایان مهندس محمدرضا ریاحی خواه به عنوان نایب رییس اول سازمان ، مهندس فرهاد غلامی به عنوان نایب رییس دوم سازمان و مهندس سیروس افشار به عنوان دبیر سازمان برای یک دوره یکساله از سوی هیات مدیره سازمان انتخاب شدند.


سپس هیات رییسه سازمان به منظور انتخاب خزانه دار سازمان وارد شور شدند و در ادامه دکتر کوروش غفاری را به عنوان خزانه دار به هیات مدیره معرفی کردند که این انتخاب به تایید اعضای هیات مدیره سازمان رسید.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات