تاثیرپذیری نرخ مسکن از بازار ارز و طلا/ وزارت کشاورزی اراضی برای ساخت مسکن ملی را نمی‌دهد

تاثیرپذیری نرخ مسکن از بازار ارز و طلا/ وزارت کشاورزی اراضی برای ساخت مسکن ملی را نمی‌دهد

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بازار مسکن همواره متاثر از بازار ارز و طلا بوده است و حرکت این بازار با بازارهای موازی یک امر تکراری و مستمر بوده به طوری که وقتی نرخ رشد مسکن از دهه ۷۰ را مرور می‌کنیم به وضوح این تاثیرپذیری دیده می‌شود. وزیر راه و شهرسازی افزود: با همین رویکرد دو سال گذشته در همین مکان مقدس تکمیل مسکن مهر را متعهد شدم و امروز در کنار تکمیل مسکن مهر طرح اقدام ملی مسکن را دنبال می‌کنیم و این طرح هم با کمک سایر دستگاه‌ها و هماهنگی‌های صورت گرفته تعیین تکلیف شده است. وزیر راه و شهرسازی ادامه د اد: در حال حاضر دو میلیون و ۵۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل شده است که از پروژه مسکن مهر فقط ۶۰ هزار واحد نیمه تمام باقی مانده و باقی واحدهای نیمه تمام پرونده قضایی دارند که تا رفع مشکلات حقوقی آن نمی‌توان وارد ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات