متوسط قیمت مسکن در تهران به بیش از ۲۶ میلیون تومان رسید

متوسط قیمت مسکن در تهران به بیش از ۲۶ میلیون تومان رسید

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران۲/۲۶۷میلیون ریال بودکه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل۰/۱۰و۱/۱۱۰درصدافزایش نشان می‌دهد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات