پیش‌خوان مدیریت مالی شهرداری قزوین راه‌اندازی شد

پیش‌خوان مدیریت مالی شهرداری قزوین راه‌اندازی شد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، نعیمی‌پور ضمن تشریح فعالیت‌ها و اقدامات مدیریت برنامه و بودجه در زمینه سامان‌دهی نظام آماری مالی شهرداری قزوین گفت: ایجاد پیش‌خوان مدیریت مالی و درآمد شهرداری قزوین با بهره‌مندی از سامانه جامع فرابر آغاز‌به‌کار کرده و در حال حاضر اطلاعات درآمدی مناطق و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری در این سامانه بارگذاری شده است.

مدیر برنامه و بودجه شهرداری قزوین افزود: در سامانه فرابر اطلاعات مربوط به کنترل درآمد به تفکیک ریز‌کدهای درآمدی به‌صورت ماهیانه همراه با ارائه تحلیل‌های توصیفی، اعم از میزان انحراف از بودجه، عملکرد بودجه و درآمد، درصد تحقق بودجه و پیشرفت فیزیکی و ریالی به‌انضمام نمودارهای گرافیکی ثبت می‌شود.

نعیمی‌پور با اشاره به اینکه سامانه جامع فرابر به صورت هدفمند در مسیر الکترونیکی‌شدن ثبت داده‌ها، روش گزارش‌گیری از آن‌ها و ارائه خروجی‌های مختلف هدف‌گذاری شده، تصریح کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین به‌عنوان اولین مجموعه نسبت به ورود اطلاعات درآمدی در سامانه جامع فرابر اقدام کرده است و سایر مناطق و سازمان‌ها نیز تا پایان آبان‌ماه سال جاری اطلاعات خود را در این سامانه ثبت خواهند کرد.

پایان پیام

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات