همایش آنلاین بررسی پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله( عناصر غیر سازه ای )

همایش آنلاین بررسی پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله( عناصر غیر سازه ای )

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات