مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خبر داد: تلفات ناشی از حوادث کار افزایش یافت

عباسی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان ۴۱۷ شامل ۴۰۵ مرد و مابقی زن مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش داشت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات