۵۰ درصد پول عوارضی‌های الکترونیکی برنگشت/ مردم قدر این رفاه را بدانند

۵۰ درصد پول عوارضی‌های الکترونیکی برنگشت/ مردم قدر این رفاه را بدانند

وزیر راه‌ و شهرسازی در حال حاضر در سه آزادراه تهران-شمال، ادامه همت و پردیس هنوز عوارض به صورت الکترونیکی اخذ نمی‌شود که البته دو آزادراه تهران – شمال و همت به سیستم دریافت عوارض الکترونیکی مجهز شدند و به زودی با هماهنگی‌های حقوقی با سرمایه‌گذاران این آزادراه‌ها دریافت عوارض الکترونیکی در این دو آزادراه به اجرا می‌رسد. اسلامی با اشاره به تاخیر در پرداخت عوارضی‌ها توسط مردم در گیت‌های الکترونیکی گفت: پیش از این آزادراه همت – کرج و تهران – شمال هم عوارضی به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود اما مردم کشورمان به این رفاه ارزشمند که باعث صرفه‌وجویی در زمان می‌شد کم توجهی کردند به همین دلیل این دو آزادراه به حالت دریافت نقدی عوارض برگشت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات