کاشت ۴۰ هزار اصله درخت و درختچه از ابتدای پاییز در منطقه ۳

کاشت ۴۰ هزار اصله درخت و درختچه از ابتدای پاییز در منطقه ۳

به گزارش شهریار، رحیم اکبری سهم این منطقه از کاشت ۱ میلیون اصله درخت و درختچه در سطح فضاهای سبز و پارک ها و معابر تبریز را قابل توجه دانست و گفت: توسط واحد فضای سبز شهری منطقه در بهار و تابستان ۵۵ هزار اصله درخت و درختچه در فضاهای سبز و پارک ها و معابر سطح حوزه استحفاظی منطقه کاشته شد.

اکبری درختان کاشته شده را از نوع نارون، عرعر، اقاقیا وکاج و درختچه های کاشته شده را ختمی، ارغوان، پری کانتا، برگ نو و زرشک عنوان کرد.

مسئول واحد فضای سبز شهری منطقه افزود: در آبان ماه نیز ۲۰ هزار اصله درخت و درختچه دیگر نیز در سطح فضاهای سبز و پارک ها و معابر سطح حوزه کاشته خواهد شد که در واقع مجموع کاشت خود در مهر و آبان ماه را به ۴۰ هزار اصله می رسانیم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات