تعیین اعضای هیات رییسه نظام مهندسی بوشهر

تعیین اعضای هیات رییسه نظام مهندسی بوشهر


بابرگزاری انتخابات اعضای هیات رییسه سال سوم دوره هشتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان بوشهر، اعضای هیات رییسه این سازمان انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان بوشهر، در جلسه هیات مدیره رای گیری انتخاب اعضای هیات رییسه در سومین سال فعالیت هیات مدیره دوره هشتم انجام شد.

به اتفاق آرا اعضای هیات رییسه دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان بوشهر برای سومین سال فعالیت انتخاب شدند.

این اعضا به شرح ذیل است:

مهندس سید سعید علم بلادی رئیس سازمان

مهندس خسرو علی پور نایب رئیس اول

مهندس علیرضا سنائی دشتی نایب رئیس دوم

مهندس مسعود راویان دبیر هیات رئیسه

مهندس بهروز فرح شیرازی خزانه دار
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات