چهارمین هفته از نظافت و پاکسازی محله به محله در کوی بهروز توسط شهرداری خرمشهر برگزار شد

چهارمین هفته از نظافت و پاکسازی محله به محله در کوی بهروز توسط شهرداری خرمشهر برگزار شد

چهارمین هفته از نظافت و پاکسازی محله به محله در کوی بهروز توسط شهرداری خرمشهر برگزار شد

چهارمین هفته از اجرای طرح نظافت و پاکسازی ....

پنج شنبه ٨ آبان ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات