بررسی قوانین شارژ واحد‌های خالی آپارتمان

طبق تعریف قانون تملک آپارتمان‌ها، قسمت‌های مشترک قسمت‌هایی هستند که حق استفاده از آن‌ها مخصوص استفاده یک یا چند واحد نبوده و به کلیه مالکین ساختمان تعلق دارد مانند آسانسور و راهروها بنا به تبصره یک ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها وظیفه تعیین و محاسبه میزان پرداختی شارژ ساختمان به عهده مدیران آپارتمان شد. با توجه به اطلاق و کلی بودن ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها، در خصوص شارژ آپارتمان خالی می‌توان چنین گفت که تمامی مالکین واحدها چه ساکن باشند چه نباشند مکلف به پرداخت شارژ هستند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات