انتشار گزارش عملکرد دوساله نظام مهندسی زنجان

انتشار گزارش عملکرد دوساله نظام مهندسی زنجان


گزارش عملکرد دوساله سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان با اعلام اینکه در شرایط فعلی شیوع بیماری کرونا مجوز برگزاری مجمع عمومی وجود ندارد و مکاتبات لازم برای اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی به صورت مجازی انجام گرفته است، به تشریح گزارش عملکرد سازمان در دو سال اخیر پرداختند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت هیئت مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان از آبان ماه سال 1397 آغاز شده است، عنوان کرد: هیئت مدیره دوره هشتم با رویکرد اصلاح امور اداری سازمان، تقویت مسائل و امور رفاهی اعضا، تنسیق امور مهندسی، به سرانجام رساندن کارهای نیمه تمام سازمان، انجام تمهیدات و رویکردهای قانونی برای بهبود کیفیت ساخت و سازها و رضایتمندی اعضا و مردم، ارائه خدمات مناسب، تلاش برای تحقق اهداف و وظایف تعریف شده در قانون، برنامه ريزی در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی، برنامه ريزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن، ارتقای دانش فنی و کيفيت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی، همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبيل اجرای دقيق صحيح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح های جامع و تفصيلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان و... فعالیت خود را آغاز کرده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در ادامه اهم فعالیت ها و رویدادهای انجام شده و در دست اجرای سازمان در دوره هیات مدیره هشتم را به شرح فایل پیوست تشریح کرد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات