آغاز عملیات عمرانی فاز دو...

آغاز عملیات عمرانی فاز دو...

فاز دو عملیات باز پیرایی کتابخانه حسن آباد با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال در منطقه دو شهرداری یزد آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال فاز دو عملیات بازپیرایی کتابخانه حسن آباد آغاز شد.

هدف از انجام این پروژه که در منطقه دو شهرداری به اجرا در می آید بهبود سرانه های مطلوب شهری و ارتقاء سطح زیبایی منظر عنوان شده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات