فراخوان ارایه پیشنهادات در ارتباط با مفاد قرارداد همسان نظارت

فراخوان ارایه پیشنهادات در ارتباط با مفاد قرارداد همسان نظارت

فراخوان ارایه پیشنهادات

با توجه به لزوم بازنگری و بهبود قرارداد همسان نظارت ، از کلیه اعضای محترم دعوت بعمل می آید تا نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود در ارتباط با مفاد قرارداد همسان نظارت را ظرف مدت ۱۰ روز از طریق ارسال تیکت به واحد طرح و برنامه ارسال نمایند .
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات