مهندس زحمتکش رئیس نظام مهندسی یزد شد

مهندس زحمتکش رئیس نظام مهندسی یزد شد


انتخابات سومین سال هیات رئیسه نظام مهندسی ساختمان استان یزد برگزار و ترکیب هیات رئیسه این سازمان مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان استان یزد، براساس ماده ۷۱ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انتخابات هیئت رئیسه سال سوم دور هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد برگزار و نفرات ذیل به اتفاق آرا انتخاب شدند:

*علی اصغر زحمتکش؛ رئیس
*محمد فروغی؛ نایب رییس اول
*سیدمنصورسیدعلاقه بند؛ نایب رییس دوم
* احمدعلی فلاح؛ دبیر

همچنین مقرر شد خزانه دار سازمان به پیشنهاد هیئت رئیسه به هیات مدیره معرفی و درمورد انتخاب وی تصمیم گیری شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات