جلسه مشترک منابع آب خلخال و شورای آب و نمایندگان حقابه بران پمپاژ...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات