نشست مدیرعامل با کارکنان دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات برق منطقه‌‌ای یزد

نشست مدیرعامل با کارکنان دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات برق منطقه‌‌ای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ابوالفضل اسدی در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش کارکنان دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات این شرکت در رابطه با اقدامات انجام شده به ویژه در بخش قضایی و دفاع از حقوق شرکت، اقدامات در زمینه مستندسازی اموال غیرمنقول و حفظ حریم خطوط انتقال برق را از عملکرد‌های مهم و قابل توجه این دفتر برشمرد.

اسدی همچنین ضمن تاکید بر اهتمام کامل کارکنان شرکت برق منطقه‌‌ای یزد به انجام وظایف جهت تامین برق پایدار برای مردم، نیروی انسانی این شرکت را سرمایه اصلی دانست و بر حمایت از ایده‌ها و پیشنهادات آینده‌پژوهی کارکنان تاکید کرد.

در ادامه این نشست نیز حمید زارع مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، گزارش عملکرد شش ماهه این دفتر را ارائه کرد و سایر کارکنان این دفتر نیز به ذکر برخی مشکلات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ابوالفضل اسدی در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش کارکنان دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات این شرکت در رابطه با اقدامات انجام شده به ویژه در بخش قضایی و دفاع از حقوق شرکت، اقدامات در زمینه مستندسازی اموال غیرمنقول و حفظ حریم خطوط انتقال برق را از عملکرد‌های مهم و قابل توجه این دفتر برشمرد.

اسدی همچنین ضمن تاکید بر اهتمام کامل کارکنان شرکت برق منطقه‌‌ای یزد به انجام وظایف جهت تامین برق پایدار برای مردم، نیروی انسانی این شرکت را سرمایه اصلی دانست و بر حمایت از ایده‌ها و پیشنهادات آینده‌پژوهی کارکنان تاکید کرد.

در ادامه این نشست نیز حمید زارع مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، گزارش عملکرد شش ماهه این دفتر را ارائه کرد و سایر کارکنان این دفتر نیز به ذکر برخی مشکلات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات