شماره تلفن های سازمان

شماره تلفن های سازمان

ضمن تشکر از مراجعین محترم برای همکاری در جهت رعایت محدودیت های اعلامی ستاد مبارزه با کرونا، در صورت نیاز به ارتباط با سازمان، از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید:بازرسی گاز


۳۲۱۴۱۳۳۷


کنترل مقررات ملی ساختمان


۳۲۱۴۱۳۳۸-۴۰


آموزش


۳۲۱۴۱۳۴۱


عضویت


۳۲۱۴۱۳۴۲


نقشه برداری


۳۲۱۴۱۳۴۳


پروانه اشتغال


۳۲۱۴۱۳۴۴


نظارت و بازرسی فنی ساختمان


۳۲۱۴۱۳۴۵


سایر واحدها

۳۱۲۴۴۶۰۰


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات