حکمروایی شهری

حکمروایی شهری

شهریار تبریز / محمد جام کسری*: این شیوه روش بکارگیری توانایی و قدرت مردم به معنی سیاست سازی و عمل به سیاستها و تصمیم گیری عمومی بوده و در پی آن است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود و از دخالت مستقیم آن در تصمیم­گیریها، اداره و اجرای امور مربوط به زندگی روزمره مردم بکاهد.

حکمروایی(Governance) مفهومی فراتر و گسترده­تر از حکمرانی(Government) شهر است. حکمرانی شهری مدیریت دولت محور است که مجموعه­ای از سازمانها و نهادهای رسمی حاکمیتی اداره شهر را در بر می­ گیرد. حال آنکه حکمروایی شهری یک گام فراتر از حکمرانی بوده و در یک فرایند تعاملی، نهاد رسمی حکومت و هر سه کنشگر مسئول در امور شهری یعنی سازمانهای رسمی ، نهادهای بخش خصوصی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در بر می­ گیرد.

در این راستا، برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی اصول و شاخص های حکمروایی خوب شهری ارائه کرده است که عبارتند از: 1- قانون مداری، 2- عدالت، 3- شفافیت، 4- پاسخگویی، 5- مشارکت، 6- مسئولیت پذیری، 7- کارآیی و اثربخشی، 8- چشم­انداز نظارت و 9- تخصص­گرایی. بر پایه این اصول، دولت­ها به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای جدید نبوده و ضروری است با افزایش انعطاف و قابلیت­های خود از طریق جذب نیروهای فعال در نهادهای عمومی و درگیر نمودن شهروندان در مراحل تصمیم­سازی و تصمیم گیری به عنوان ذینفعان اصلی، توان پاسخگویی به نیازهای جدید را افزایش دهند.

نیم نگاهی به وضعیت مدیریت شهری در ایران نشان می­دهد به دلیل تمرکزگرایی، برون زابودن طرح ها و برنامه­های شهری، اقتصاد رانتی و مبتنی نفت، مدیریت شهری در سیطره دولت و بخش های وابسته بوده و مدام از مدیریت یکپارچه و سیستمی فاصله گرفته و در گرداب مدیریت بخشی و سلولی گرفتار آمده است. از این رو اصلاح و بازنگری در نظام مدیریت شهری امروزه نه یک « انتخاب » بلکه به یک « ضرورت بنیادین » بدل شده است.

شهرداری تبریز نیز جهت برون رفت از این مساله، در سند چشم انداز برنامه راهبردی- عملیاتی شهرداری خود " تحول ساختارها و مقررات بر اساس اصول حکمروایی خوب شهری " را به عنوان یک راهبرد مهم و اثر بخش در راستای رسیدن ساختار منسجم، دانش‌بنیان و مدیریت هماهنگ شهری در دستور کار خود قرار داده و سیاست­های اجرایی دستیابی به این راهبرد را در محورهای زیر تدوین نموده است:

- پاسخگو بودن، شفافیت عملکردی و ارتقای سلامت و مبارزه با مفاسد اداری

- کوچک‌سازی، چابک­سازی، اثربخشی، کارایی و منطقی سازی ساختار شهرداری

- بازنگری در سیاست­گذاری، برنامه­ریزی، استانداردسازی

- استقرار مدیریت عملکرد و تقویت ارزیابی و ارزشیابی

- برون­سپاری وظایف قابل‌واگذاری شهرداری

- محله محوری در نظام مدیریت و تصمیم­سازی

- آموزش مستمر و اثربخش کیفی کارکنان شهرداری

- ارتقای عزت‌نفس و تعصب سازمانی کارکنان

............................................................

*کارشناس اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات