اجرای مرحله دوازدهم مصوبات ستاد قرارگاه شماره یک مبارزه با کرونا توسط شهرداری منطقه ۱ تبریز

اجرای مرحله دوازدهم مصوبات ستاد قرارگاه شماره یک مبارزه با کرونا توسط شهرداری منطقه ۱ تبریز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات