بارقه های امید برای احیای آبهای زیرزمینی دشت مرند

بارقه های امید برای احیای آبهای زیرزمینی دشت مرند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی اعلام کرد : با مجموعه اقدامات حفاظتی و مشارکتی و کاهش مصرف آب های زیرزمینی در دشت مرند طی سال‌های اخیر بارقه‌های امید برای احیای مجدد این دشت که وضعیت آن مناسب نبود ، ایجاد شده است .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی مهندس یوسف غفارزاده افزود: استقرار مدیریت مشارکتی در دشت مرند یکی از پروژه های پایلوت طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی در سطح کشور است که با توجه به نتایج مثبت آن  به عنوان الگو ، در دستورالعمل جدید استقرار مدیریت مشارکتی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی ، اجرای آن  با ۱۲ گام اجرایی  در کلیه دشتهای کشور قابلیت اجرایی دارد .

وی همچنین در مورد این پروژه اظهار کرد : استقرار مدیریت مشارکتی در دشت مرند در ۵۴۵ حلقه چاه فعال کشاورزی که به صورت شرکایی اداره می‌شد در حال اجراست و حدود20هزار بهره بردارآب زیرزمینی را شامل می شود.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی پروژه مدیریت مشارکتی دشت مرند از سال ۱۳۹۶ شروع شده و هم اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، چهار  تعاونی تولید روستایی بناب مرند،  دولت آباد،  یامچی و کشکسرای در چهار بخش دشت در حال شکل‌گیری هستند و دو تعاونی روستایی میشو و النجق نیز قبلاً تشکیل شده است .

وی افزود: برای اولین بار در سطح کشوردر دشت مرند،  هیئت امنای چاه ها در روستاها و بخش ها  ایجاد شده است.

به گفته وی 79نفر در  هیئت امنای منتخب ۴۵ روستای دشت مرند عضو هستند، ضمنا برای اجرای این پروژه با همراهی کلیه دستگاه‌های اجرایی و بهره برداران ۱۳00 جلسه کارگاهی ، توجیهی ، برنامه‌ریزی و طرح ریزی برای ذینفعان برگزار شده که نتیجه آن احیا و بهبودی وضعیت آب‌های زیرزمینی این دشت بوده است.

مهندس غفارزاده اعلام کرد:طی سه  سال گذشته با همکاری  این شرکت و شرکت توزیع برق استان ، صاحبان چاه‌ها در دشت مرند در ساعات اوج مصرف برق ، چهار ساعت چاه های خود را خاموش می‌کردند که این اقدام باعث مدیریت مصرف آب و برق و استفاده بهینه از آب های زیرزمینی گردید.

وی خاطرنشان کرد : در بناب مرند با همکاری هیئت امنا و صاحبان چاه ها،  سه نهر مهم که آبهای سطحی و آب‌های زیرزمینی منطقه را به اراضی می‌رساند با همکاری جهاد کشاورزی و مشارکت مردم در حال بهسازی است و با اتمام کار آنها در مصرف آب های زیرزمینی ۱۹ حلقه چاه شاهدتاثیر مثبت خواهیم بود.

به گفته مدیرپروژه مدیریت مشارکتی طرح احیا وتعادل بخشی آبهای زیر زمینی ،آبیاری صرفه جومحور،  لوله‌گذاری اراضی پایاب چاهها در  1۵۰ حلقه چاه در کل دشت به منظور کاهش مصرف و استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی در دست اقدام است.

مهندس محمدحسین دباغی گفت: در حال حاضر لوله‌گذاری ۷۰ حلقه از این چاه‌ها پایان یافته و این موضوع تاثیر بسزایی در کاهش اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی در این منطقه خواهد داشت .

به گفته وی با توجه به اینکه بهزراعی یکی از محورهای استقرار مدیریت مشارکتی تعریف شده ، در بناب مرند به عنوان دشت پایلوت با همکاری جهاد کشاورزی و صاحبان چاه ها ،  کاشت زعفران و گل سرخ در دست اقدام است که طی دو سال این اراضی از ۱۵۰ هکتار به ۲۵۰ هکتار افزایش یافته و امید است در کل دشت تسری یابد ، با تغییر الگوی کشت مذکور مصرف آب های زیرزمینی نیز کاهش محسوسی خواهد داشت .

وی همچنین  در این گفتگو با اعلام اینکه این پروژه ظرف چند ماه آینده به اتمام می‌رسد از تسری این تجربه در کلیه دشت‌های استان به ویژه در سه دشت  شبستر،  صوفیان و تسوج  خبر داد و گفت : امیدواریم بتوانیم با استقرار مدیریت مشارکتی وضعیت آبخوانهای زیرزمینی این مناطق را هم با استفاده از تجربه دشت مرند بهبود بخشیم.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات