وبینارمجازی «کاربردهای فناوری نانو در صنعت عمران و ساختمان»

وبینارمجازی «کاربردهای فناوری نانو در صنعت عمران و ساختمان»

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات