نیمی از متقاضیان مسکن ملی وجه اولیه را واریز نکردند/ آخرین مهلت واریز تا پایان آذرماه

نیمی از متقاضیان مسکن ملی وجه اولیه را واریز نکردند/ آخرین مهلت واریز تا پایان آذرماه

محبت‌خواه ادامه داد: از جمعیت واجدان شرایط دو هزار و ۲۸۰ نفر تایید نهایی شدند که از این تعداد فقط هزار و ۳۲۷ نفر وجه آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را واریز کردند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات