مدیرکل هیات مرکزی گزینش وزارت راه و شهرسازی منصوب شد

مدیرکل هیات مرکزی گزینش وزارت راه و شهرسازی منصوب شد

با عنایت به موافقت هیات عالی گزینش کشور و با توجه به سوابق ارزنده، تعهد و شایستگی جنابعالی، بدینوسیله به سمت ((مدیرکل هیات مرکزی گزینش وزارت راه و شهرسازی)) منصوب می‌شوید.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات