جداره سازی دو گذر تاریخی شهر اولویت اصلی ما است

جداره سازی دو گذر تاریخی شهر اولویت اصلی ما است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات