بشنوید| ورود دو سامانه بارشی طی امروز و فردا به کشور/ توفانی بودن دریاهای شمال و جنوب / ادامه بارش ها در اکثر مناطق تا اواسط هفته آینده

بشنوید| ورود دو سامانه بارشی طی امروز و فردا به کشور/ توفانی بودن دریاهای شمال و جنوب / ادامه بارش ها در اکثر مناطق تا اواسط هفته آینده

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات