ناکامی آبخوان خواران / انسداد 64 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان گرگان...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات